Blog

ส่วนที่หายไปของทวีปโบราณทางตอนเหนือ

envinews-2020326-2
Uncategorized

ส่วนที่หายไปของทวีปโบราณทางตอนเหนือ

หินฐานธรณีมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ แตกออกเป็นเศษเล็กเศษน้อยเมื่อ 150 ล้านปีก่อน ปัจจุบันปรากฏเป็นลักษณะทอดตัวมาจากตอนเหนือของสกอตแลนด์ผ่านทางตอนใต้ของกรีนแลนด์ และต่อไปทางตะวันตกเฉียงใต้สู่ฝั่งลาบราดอร์ ในประเทศแคนาดา ล่าสุด นักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบียเผยว่า จากการสำรวจตัวอย่างเพชรที่พบในเกาะแบฟฟินของประเทศแคนาดา ทำให้ค้นพบสิ่งที่หลงเหลืออยู่จากหินฐานธรณีมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนโบราณของเปลือกโลก ทีมนักธรณีวิทยาจึงรวบรวมชิ้นส่วนของหินฐานธรณียุคโบราณเข้ากับการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของโครงสร้าง ด้วยการสร้างขนาดและที่ตั้งของแผ่นเปลือกโลกในอดีต โดยใช้พื้นฐานจากตัวอย่างหิน ที่ตรงส่วนค่อนข้างตื้นในเปลือกโลก ซึ่งก่อตัวที่ระดับความลึก 1-10 กิโลเมตร ตัวอย่างเหล่านี้ทำให้นักธรณีวิทยาสร้างรูปร่างของทวีปโบราณบนพื้นฐานของหินที่ปกคลุมและลึกลงไปได้ ซึ่งการพบชิ้นส่วนที่หายไปเหล่านี้ เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ที่มาต่อเติมการไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์ของโลกยุคโบราณ