Blog

จ. เชียงใหม่วิกฤติ อากาศแย่พุ่งอันดับ 1 โลก พ่อเมืองเร่งถกแก้ปัญหา

envinews-2020324-2
Uncategorized

จ. เชียงใหม่วิกฤติ อากาศแย่พุ่งอันดับ 1 โลก พ่อเมืองเร่งถกแก้ปัญหา

สภาพอากาศ จ. เชียงใหม่ยังวิกฤติ เว็บไซต์ air visual รายงานคุณภาพอากาศแย่ขึ้นอันดับ 1 ของโลก พ่อเมืองเชียงใหม่เร่งถกคณะทำงานแก้ปัญหา ประสานเครื่องบินกองทัพ โปรยน้ำ จัดเจ้าหน้าที่ดับไฟ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 87 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่เว็บไซต์ air visual รายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก พบว่า คุณภาพอากาศของ จ. เชียงใหม่ มีสภาพปัญหาอย่างหนัก โดยกลับพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของโลกอีกครั้ง ซึ่งพบว่า ดัชนีคุณภาพอากาศใน จ.เชียงใหม่ อยู่ที่ 280 US AQI